Příspěvek na konferenci Internet vs. výzkumy a projekt Sondy do českého Internetu
Na semináři k projektu "Sondy do českého Internetu", který se konal dne 2.5.2000 jako součást tradičního setkání First Tuesday, jsem měl krátkou úvodní přednášku (15 minut). V ní jsem se pokusil o základní kategorizaci probíhajících průzkumů českého Internetu a poukázal na problémy, které jsou s výzkumy spojeny - zejména na to, že pojem "uživatel Internetu" by neměl být chápán absolutně, ale jako široká škála různých "stupňů", lišících se mírou využívání Internetu.

Obsah mého příspěvku

Pro projekt Sondy jsem také připravil základní přehled o výzkumech Internetu a subjektech, které tyto výzkumy provádí. Jde sice o pracovní materiál, ale přesto si jej po dohodě s BMI dovoluji zveřejnit - bude-li někdo z laskavých čtenářů vědět o nějakém dalším relevantním výzkumu či subjektu který se výzkumem zabývá, nechť mi prosím napíše, ať mohu seznam aktualizovat.