Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/l317/prehled.php3

Přehled aktuálních výzkumů Internetu v ČR

 

(pracovní verze)

 

 

Obsah:

1. Úvod. 2

2. Subjekty zabývající se výzkumy Internetu. 2

2.1. Acron. 2

2.2. Agmanova. 2

2.3. Dema. 2

2.4. Markent 3

2.5. Marktest 3

2.6. SOCEAN.. 3

2.7. TNS Interactive. 4

2.8. Ultex Market Research. 4

3. Aktuální výzkumy Internetu. 5

3.1. Audity. 5

3.1.1. iAudit (dříve Dříve tzv.DCCI audit) 5

3.1.2. Aktuální čísla českého Internetu. 5

3.2. On-line ankety. 6

3.2.1. Internet sobě. 6

3.2.2. Průzkum uživatelů Internetu. 6

3.3. Interview s respondenty. 7

3.3.1. Povědomí o Internetu. 7

3.3.2. Internet v ČR.. 7

3.3.3. Postoje české veřejnosti k reklamě. 8

3.3.4. Využití Internetu v podnikové sféře. 8

3.3.5. Co pro občany znamená Internet?. 8

3.3.6. Rozvoj uplatnění Internetu v podnicích ČR.. 9

3.4. Jiné - panel respondentů. 9

3.4.1. Zpráva o českém Internetu. 9

Praha, 2.5.2000

Zpracoval: J.Peterka

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Úvod

Tento přehled byl vypracován jako podkladový materiál pro práci na projektu Sondy do českého Internetu. Jeho cílem je poskytnout přehled o různých aktivitách zabývajících se výzkumem pracovní se snaží

2. Subjekty zabývající se výzkumy Internetu

 

Převážná většina subjektů, které se zabývají výzkumy Internetu, se rekrutuje z řad "tradičních" výzkumných agentur - tedy subjektů, které se zabývají výzkumem jako takovým, a Internet je jedním z dalších objektů jejich zkoumání. Následující přehled je členěn podle abecedního pořadí názvů těchto subjektů.

 

2.1. Acron

Jméno/Název

Acron Communications, spol. s r.o.

URL

http://acron.communications.cz/, http://www.monitor.cz/

Zaměření výzkumů

ověřování návštěvnosti WWW serverů, její analýza a provádění souvisejících výzkumů

Metoda získávání/sběru dat:

analýza log-ů, měření pomocí cookies

Členství ve sdruženích:

nezjištěno

Relevantní průzkumy:

Aktuální čísla českého Internetu 2000

Poznámka:

zveřejňují svou metodiku (http://acron.communications.cz/left/webaudit/metodika.php3), je schválena od APO

2.2. Agmanova

Jméno/Název

Agmanova s.r.o.

URL

http://www.agmanova.cz/

Zaměření výzkumů

výzkum trhu B2B, marketingové studie

Metoda získávání/sběru dat:

face to face interview

Členství ve sdruženích:

Asociace pro poradenství v podnikání, členové společnosti v ČMS a ČMA

Relevantní průzkumy:

Rozvoj uplatnění Internetu v podnicích ČR - dnes a zítra;

Produkt 21

Poznámka:

 

 

2.3. Dema

Jméno/Název

DEMA, a. s.

URL

http://dema.praha.cz/

Zaměření výzkumů

demoskopie (veřejné mínění) a průzkum trhu                     

Metoda získávání/sběru dat:

face to face interview

Členství ve sdruženích:

nezjištěno

Relevantní průzkumy:

"Jaký význam přisuzuje veřejnost ČR Internetu"

Poznámka:

minimální aktivity na WWW

2.4. Markent

Jméno/Název

Markent s.r.o.

URL

http://www.markent.cz/

Zaměření výzkumů

výzkum trhu a návazné marketingové poradenství, v oblasti Internetu demografie uživatelů

Metoda získávání/sběru dat:

face to face interview

Členství ve sdruženích:

ČMS, BMI

Relevantní průzkumy:

Povědomí o Internetu v obecné populaci,

Přístup k Internetu v podnikové sféře

Poznámka:

 

2.5. Marktest

Jméno/Název

Marktest, a.s.

URL

http://www.marktest.cz/

Zaměření výzkumů

analýzy reklamy, psychologické testování internetových aplikací

Metoda získávání/sběru dat:

nezjistěno

Členství ve sdruženích:

ESOMAR, MOSPRA, ČMS, Českomoravská psychologická společnost

Relevantní průzkumy:

"Postoje české veřejnosti k reklamě"

Poznámka:

zkoumají Internet jen nepřímo - tím že sledují vliv reklamy i v prostředí Internetu

2.6. SOCEAN

Jméno/Název

SOCEAN, agentura společnosti Network Media Service s. r. o.,

URL

http://www.socean.cz/, http://www.nms.cz/

Zaměření výzkumů

výzkum médií a moderních komunikačních prostředků, zejména Internetu.

Metoda získávání/sběru dat:

on-line ankety i interview

Členství ve sdruženích:

nezjištěno

Relevantní průzkumy:

jsou nositeli grantu Ministerstva kultury ČR "Struktura a využití českého Internetu v roce 2000".

Poznámka:

popisují svůj přístup ke sběru dat na http://www.socean.cz/pohled.html

2.7. TNS Interactive

Jméno/Název

Taylor Nelson Sofres Interactive

URL

http://www.vyzkumy.cz/

Zaměření výzkumů

IT a Internet

Metoda získávání/sběru dat:

vyhodnocování log-ů, on-line ankety mezi uživateli (vlastní panel - iPanel), focus výzkum

Členství ve sdruženích:

ESOMAR, SIMAR a ČMS

Relevantní průzkumy:

Dříve (TNS Factum): Internet v ČR

Dříve (DCCI, TNS Media): DCCI Audit, resp. iAudit

Nyní: (TNS Interactive):

1) Internet Audit (iAudit) — audit byl na začátku roku převzat od společnosti DCCI

2) iPanel – projekt metody on-line výzkumů, který nabízí TNS Factum

3) iFocus – připravovaný projekt kvalitativní metody on-line výzkumů, opět patřící pod TNS Factum

4) Zpráva o českém internetu — nový výzkumný projekt realizovaný na iPanelu, který mapuje chování a názory českého uživatele internetu. Výzkum bude prováděn kontinuálně 4krát ročně a je produktem TNS Factum.

Poznámka:

vzniklo 14.2.2000 sloučením IT&Internetových aktivit TNS Factum a TNS Media

2.8. Ultex Market Research

Jméno/Název

Ultex Market Research spol. s r.o.

URL

http://www.ultex.cz/

Zaměření výzkumů

výzkum v oblasti IT a telekomunikací, výzkum médií, vybavenost domácností.

Metoda získávání/sběru dat:

face-to-face interview

Členství ve sdruženích:

SIMAR.  ESOMAR a ČMS

Relevantní průzkumy:

Průzkum vybavení domácností,

Průzkum vlastnictví platebních karet

Poznámka:

zkoumají Internet pouze nepřímo, tím že se ptají na vybavenost Internetem

 


3. Aktuální výzkumy Internetu

Aktuální výzkumy zabývající se Internetem lze rozdělit do čtyř základních skupin podle toho, jaká metodika sběru dat resp. získávání informací byla použita. 

 

 

3.1. Audity

Tyto průzkumy jsou výsledkem měření, které může být založeno buď na vyhodnocování tzv. log-ů WWW serverů, nebo na aktivitách speciálního HTML kódu, který je umístěn na monitorovaných stránkách a poskytuje informace o jejich návštěvnosti.

 

 

3.1.1. iAudit (dříve Dříve tzv.DCCI audit)

 

Název

iAudit

Provedl

Taylor Nelson Sofres Interactive

Frekvence

každý měsíc

Měří se

počty shlédnutých stránek, počty unikátních IP

Metoda

vyhodnocování log-ů WWW serverů

Výsledky dostupné on-line

http://audit.tnsofres.cz/vysledky/

3.1.2. Aktuální čísla českého Internetu

 

Název

Aktuální čísla českého Internetu 2000

Provedl

Acron Communications

Frekvence/termín

březen 2000 (opakování dřívějších měření)

Měří se

návštěvnost 24 českých serverů

Metoda

měření pomocí cookies

Výsledky dostupné on-line

průběžné naměřené výsledky na http://acron.communications.cz/left/pruzkumy/prubeh2000.php3

Nejdůležitější výsledky:

celkem  naměřeno 1 163 511 uživatelů (fakticky ale: cookies)

z toho:

- běžní uživatelé, alespoň v 5 dnech v měsíci: 30,4 procenta, tj. 354 000

- pravidelní uživatelé, alespoň ve 12 dnech: 11,9 procenta, tj. 138 000

 

v roce 1999, při předchozím měření:

zjištěno 539 980 uživatelů, z toho: běžných uživatelů  63 773

 

 


3.2. On-line ankety

U těchto průzkumů jsou data získávána od uživatelů, kteří dobrovolně vyplní anketu ve formě dotazníku na WWW stránkách. Respondentem tedy může být pouze stávající uživatel Internetu (jeho motivace bývá zvyšována možností různých výher).

 

3.2.1. Internet sobě

 

Název

Internet sobě

Provedl

Computer Press a Sofres-factum

Frekvence/termín

2. kolo probíhá od 9. 4. 2000 do 10. 6. 2000

Vyhodnocuje se

demografie a názory stávajících uživatelů Internetu

Otázky

K čemu používám Internet?:

Kde používám Internet ?

Názory na Internet:

přispěje k rozdělení zemí na vyspělé a schopné využívat technologie a na zaostávající? 

podporuje vzdělanost, činí podnikání efektivnějším a podporuje růst životní úrovně?

Výsledky dostupné on-line

na http://www.internetsobe.cz nejsou

Nejdůležitější výsledky:

jen obecné konstatování, že  první kolo akce Internet Sobě ukázalo, kolika uživatelům není osud českého Internetu lhostejný a jaké názory a postoje ve vztahu k Internetu zaujímají

 

 3.2.2. Průzkum uživatelů Internetu

 

Název

Průzkum uživatelů Internetu

Provedl

VUT Brno, DirectNet Consulting a Centrum pro elektronický obchod (CEO)

Frekvence/termín

5. kolo probíhá od 24.3.

Vyhodnocuje se

demografie uživatelů Internetu

Otázky

pohlaví, věk, vzdělání, politické sympatie, obor činnosti, používané služby, bariéry při používání Internetu, zkušenosti s nákupem on-line

Výsledky dostupné on-line

vybrané výsledky ze 4. kola na  http://www.park.cz/pruzkum/kolo4.htm,

ve 4. kole bylo 1768 respondentů

Nejdůležitější výsledky:

4. kolo: Poměr mužů/žen: 87,6% vs. 12,4%, průměrný věk necelých 28 let, 34% respondentů (tj. více než třetina) má ukončené vysokoškolské vzdělání, k pravici nebo spíše pravici cítí sympatie 78,5% odpovídajících respondentů, 13,2% preferuje střed a pouhých 8,3% levici.

 

 

 


3.3. Interview s respondenty

            Při tomto přístupu jsou respondenti vybíráni z obecné populace (event. starší 18 let), a data jsou získávána formou interview. Důležitá je vždy velikost použitého vzorku a jeho reprezentativnost.

3.3.1. Povědomí o Internetu

 

Název

Povědomí o Internetu v obecné populaci

Provedl

Markent s.r.o.

Termín/období

2 týdny v průběhu února 2000

Zaměření

vnímání Internetu v celé populaci

Velikost vzorku

osloveno 1 268 jednotlivců, zpracováno 1 020 odpovědí

Výsledky dostupné on-line

nezjištěno

Hlavní výsledky

16 procent lidí starších 18 let má vlastní zkušenost s Internetem, což odpovídá 1,360 000 lidí

z toho:

·    6%  pracuje intenzivněji: více jak 1x týdně´, tj. 510 000  - prohlášeno za "časté uživatele"

·    10%  pracuje méně často než 1x týdně, tj. 850 000 - prohlášeno za "příležitostné uživatelé"

 

poměr mezi častými a příležitostnými uživateli: 37 : 63

 

v roce  1999, srovnatelná metodika dala tyto výsledky: :

12 procent populace má vlastní zkušenosti, tj. 1,020 000 lidí,  poměr mezi častými a příležitostnými uživateli byl 28 : 72, z toho:  častých bylo: 286 000, příležitostných bylo 734 000

 

Nárůsty: častí uživatelé: z 286 na 510, nárůst o cca 78 procent, příležitostní uživatelé: ze 734 na 850, nárůst o cca 16 procent. Celkový nárůst: z 1020 na 1360: 33 procent

3.3.2. Internet v ČR

Název

Internet v České republice (A0015-5)

Provedl

Taylor Nelson Sofres Factum

Termín/období

17. 3. - 24. 3.2000

Zaměření

znalost, využívání a hodnocení Internetu

Velikost vzorku

992 občanů České republiky starších 18 let vybraný kvótní metodou

Výsledky dostupné on-line

tisková zpráva http://www.factum.cz/press/133.doc

Hlavní výsledky

·    Více než čtyři pětiny populace již slyšely o Internetu.

·    Práce, resp. zájem o práci s Internetem se stále zvyšuje, stejně tak jako frekvence jeho využívání.

·    Internet je stále více hodnocen jako zdroj informací a jako užitečný pro práci.

·    Trvale sílí názor, že Internet bude v budoucnu důležitý až nezbytný, a to jak mezi aktuálními tak i mezi potenciálními uživateli Internetu.

·    Více než tři čtvrtiny uživatelů Internetu považují Internet za efektivní nástroj marketingu – v případě podnikatelů je to pak celých 85%.

 

Poznámka

ze zkoumaného vzorku 992 lidí bylo 180 respondentů prohlášeno za aktuální uživatele (již s Internetem pracovali) a 646 za potenciální uživatele (ještě s Internetem nepracovali). Tento poměr "aktuální:potenciální" odpovídá cca 18 procentům aktuálních uživatelů v celé populaci, vztaženo na 8,5 milionu obyvatel starších 18 let to představuje cca 1,5 milionu aktuálních uživatelů

 

3.3.3. Postoje české veřejnosti k reklamě

 

Název

Postoje české veřejnosti k reklamě

Provedl

Marktest a.s.

Termín/období

???

Zaměření

vnímání reklamy populací, včetně vnímání internetové reklamy

Velikost vzorku

960 respondentů (není jasné zda starších 18 let)

Výsledky dostupné on-line

tisková zpráva na http://www.marktest.cz/reklam3.htm

 

Hlavní výsledky

z 960 respondentů jich 172 uvedlo, že má takovou zkuženost s Internetem, že dokáže posoudit, zda je na něm reklamy mnoho či málo. Z nich 60 procent vnímá objem reklamy na Inetu jako příměřený, 20 procent chce více reklamy a 20 procent méně.

Celkový počet 172 respondentů ochotných vyjádřit se k této otázce odpovídá poměru cca 18 procent uživatelů v populaci.

3.3.4. Využití Internetu v podnikové sféře

 

Název

Využití Internetu v podnikové sféře

Provedl

Markent s.r.o.

Termín/období

konec roku 1999

Zaměření

jak firmy využívají Internet

Velikost vzorku

609 respondentů (vedoucí IT oddělení IT z podniků se sídlem v ČR s více než 25 zaměstnanci

Výsledky dostupné on-line

http://www.markent.cz/aktuality.html

Hlavní výsledky

v roce 1999 využívalo v ČR Internet 91 procent firem (1998: 76 procent, 1997: 43, 1996: 13, 1995: 4, 1994:1)

všude je využíván email a Web, dále FTP v 38 procentech, ostatní služby jsou pod hranicí 8 procent

3.3.5. Co pro občany znamená Internet?

 

Název

Co pro občany znamená Internet?

Provedl

DEMA a.s.

Termín/období

7. až 11.10.1999

Zaměření

vnímání Internetu obecnou populací

Velikost vzorku

1020 osob z populace starší 18 let

Výsledky dostupné on-line

ne

Hlavní výsledky

na otázku: "Co pro Vás osobně znamená  Internet?" odpovědělo nějak konkrétně 47 procent (zatímco zbývajících 53 procent neví nebo nemá pro Internet využití, považuje jej za zbytečný). Pozor, neznamená to, že skutečně Internet používají!!

Celkem 3 procenta říkají, že už si život bez Internet nedokáží představit, různé další způsoby využití  (např. zpravodajství, zdroj informací, e-commerce atd.) se pohybují od 1,5 do 8 procent..

 

 


3.3.6. Rozvoj uplatnění Internetu v podnicích ČR

 

Název

Rozvoj uplatnění Internetu v podnicích ČR

Provedl

Agmanova

Termín/období

sběr dat prosinec 1999, vyhodnocení leden 2000

Zaměření

vztah firem k Internetu:

·    Cíle a využití Internetu

·    Kdo využívá Internet

·    přínos Internetu

·    rozvoj uplatnění Internetu

·    důvěra v Internet

·    osobní charakteristika práce s Internetem

·    www stránky, reklama

·    technické zázemí, investice, spolupráce

·    identifikace, firemní charakteristika

Velikost vzorku

celkem bylo provedeno a vyhodnoceno 310 osobních rozhovorů různého obsahu v závislosti na skupině dotazovaných

Výsledky dostupné on-line

ne

Hlavní výsledky

nezveřejněno

 

3.4. Jiné - panel respondentů

U tohoto typu výzkumu jsou respondenti explicitně vybíráni z panelu zájemců, kteří se sami přihlásili. jde o zájemce z řad uživatelů Internetu

 

3.4.1. Zpráva o českém Internetu

 

Název

 Zpráva o českém Internetu — 1. vydání duben 2000

Provedl

Taylor Nelson Sofres Interactive

Termín/období

1. kolo proběhlo koncem března (jinak 4x ročně, v lednu, dubnu, červenci a říjnu)

Zaměření

·    Portály,

·    Free-mailové služby,

·    E-bankovnictví,

·    E-commerce,

·    Internet a připojení na něj

Velikost vzorku

vlastní panel (iPanel), ze kterého bylo k účasti na výzkumu osloveno více než 900 respondentů, získaná data pak byla vážena podle struktury české internetové populace.

Výsledky dostupné on-line

http://audit.tnsofres.cz/news/20000401.php3#Anchor-20000401

Hlavní výsledky

·    znalost portálů: Seznam 99, Atlas 89, Centrum 48,1

·    Nejčastěji využívaný free-mail: 25% Seznam.cz, 155 POST.CZ, 13% Email.cz, 12% centrum, 9% Atlas, ...

·    e-bankovnictví: nějakou formu využívá každý 4. uživatel Internetu (hlavně platební karty)

·    e-commerce: tři pětiony již někdy zkusily, největší bariérou je nedůvěra

·    připojení k Internetu: více než 1/2 má přístup z domova, 33% má VOL, 27% IOL, 10% WOL, 4% Contactel, 3% GTS, 23% jiný ISP