Slide c.  10

rozlišení více (aplikačních) spojení • jedna entita (proces, … ) může komunikovat s více různými entitami na stejném uzlu, i na různých uzlech • například (TCP/IP): – jeden HTTP server (na portu 80) dokáže „obsloužit“ (korektně rozlišit) požadavky od libovolného počtu a instancí browserů • i když jsou „schovány“ za překladem  adres (NAT-PAT) – k rozlišení stačí kombinace IP adres, portů (a protokolu TCP)