Slide c.  8

znakově orientované linkové protokoly • řešení transparence dat  (pokračování ….) – případný výskyt speciálního řídícího znaku (DLE) v užitečných datech se řeší jeho zdvojením • příjemce interpretuje dvojici znaků DLE jako 1 ASCII znak DLE – jako „užitečná data“, nikoli ve významu řídícího znaku • řešení synchronizace – jde o pomoc fyzické vrstvě, aby si dokázala zajistit (udržet) synchronizaci • aby měla „správně seřízené hodinky“ a správně vyhodnocovala bitové intervaly – řešení u znakově orientovaných protokolů: na začátek se připojí (dva) speciální řídící znaky SYN