Slide c.  7

znakově orientované linkové protokoly • k „rámování“ využívají speciální řídící znaky – nejčastěji: řídící znaky v sadě ASCII: • STX (Start of TeXt): pro začátek textu/těla bloku • ETX (End of TeXt): pro konec textu / těla bloku • je možné i rozlišit strukturu bloku – na hlavičku a tělo, pomocí dalších řídících znaků • SOH (Start Of Header): pro začátek  hlavičky • problém: – co kdyby se některý z řídích znaků (STX, SOH, ETX) vyskytoval v samotném bloku dat (v hlavičce nebo v těle rámce)? • jak potom poznat, kdy se výskyt znaku má považovat za řídící, a kdy nikoli? • řešení transparence dat: – řídící znaky se prefixují speciálním řídícím znakem z ASCII sady • DLE (Data Link Escape): „únikový“ (ESCAPE) znak – význam: následující znak je třeba interpretovat jako řídící