Slide c.  6

character, byte a bit stuffing • můžeme k tomu využít různé techniky: – character stuffing • proud přenášených dat tvoří jednotlivé znaky, začátek či konec rámce se vyznačí speciálním znakem, transparence dat se řeší vkládáním (stuffing) celých znaků – byte stuffing • proud přenášených dat tvoří jednotlivé byty (nikoli znaky), začátek či konec se vyznačí speciálním bytem, transparence dat se řeší vkládáním jednotlivých (celých) bytů – bit stuffing • proud přenášených dat tvoří jednotlivé bity, začátek či konec se vyznačí pomocí speciální sekvence bitů (tzv. křídlové značky, anglicky: flag), transparence se řeší vkládáním jednotlivých bitů • podle toho, jakou techniku používají, se linkové protokoly dělí na: – znakově orientované • používají techniku character stuffing – bitově orientované • používají techniku byte stuffing nebo bit stuffing • potřebujeme-li vyznačit v proudu přenášených dat určitý bod – začátek linkového rámce, nebo jeho konec