Slide c.  5

framing (frame encapsulation) • aneb: – správné rozpoznání začátku a konce přenášeného bloku dat (rámce) – jde o úkol, který se týká hlavně linkové vrstvy • protože ta dostává od fyzické vrstvy dále nestrukturovaný proud bitů/bytů/znaků • principiální možnosti řešení: – odpočítávat jednotlivé byty • pokud mají rámce pevnou velikost a následují hned po sobě – například v telekomunikacích u digitální hierarchie (okruhů E a T) – vyznačit začátek a konec • pomocí speciálních znaků či značek (sekvencí bitů) explicitně vyznačit začátek a konec rámce – výhoda: rámce mohou být různě velké • pomocí „poruch“ v kódování přenášených dat (vícehodnotová logika) – vyznačit začátek a odpočítat délku rámce • explicitně vyznačit začátek rámce, v jeho hlavičce vyznačit velikost (počet bytů) rámce – …….