Slide c.  4

příklad: ovládání modemů • původně: – modemy se ovládaly pomocí samostatných signálů • co příkaz, to samostatný signál – po samostatném „drátu“ • neúnosné, komplikované • později: – modem má jediný vstup pro data i příkazy – modem má dva režimy: • datový – v tomto režimu chápe data na svém vstupu jako „čistá data“ a přenáší je • příkazový – v tomto režimu interpretuje data na vstupu jako příkazy a vykonává je – musí existovat mechanismy pro přechod (přepnutí) mezi stavy/interpretacemi • z datového do příkazového režimu převádí posloupnost „+++“, následovaná sekundovou prodlevou • do datového režimu modem přechází automaticky po navázání spojení – musí existovat řídící jazyk, pro zadávání příkazů v příkazovém režimu • jazyk AT (od: Attention) – zavedla firma Hayes u svého Smartmodemu  (1981)