Slide c.  32

předcházení zahlcení • jde o řešení jiného problému, než u řízení toku – řízení toku: • problémem je disproporce mezi kapacitními možnostmi odesilatele apříjemce • jejich propojení (síť) do problému nevstupuje – má dostatečnou kapacitu – předcházení zahlcení: • problémem je kapacita propojení (sítě) mezi odesilatelem a příjemcem – může být nedostatečná a může dojít kzahlcení této sítě – tato síť může být zatěžována také dalšími přenosy, které probíhají souběžně !!!! • kapacitní možnosti odesilatele a příjemce jsou dostatečné (problém neovlivňují) • řešení (jak předcházet zahlcení): – dopředné techniky • snaží se ovlivňovat to, co se posílá do sítě – neposílat do sítě takové datové toky, které by způsobily zahlcení • konkrétně: techniky „upravování provozu“ (traffic conditioning) – zpětnovazební techniky • snaží se zpětně reagovat na příznaky zahlcení (či explicitní zprávy/hlášení o zahlcení) – omezují další vysílání