Slide c.  3

data vs. příkazy • o co jde? – po jedné (společné) přenosové cestě přenášíme data, která mají různý význam • něco jsou „čistá data“, která mají být pouze přenesena a nesmí být měněna • něco jsou „příkazy“, které je třeba správně interpretovat (vykonat to, co požadují) • co je úkolem? – zajistit, aby vždy bylo jasné, zda jde o a) nebo b) • tomu se říká „zajištění transparence dat“ – a adekvátně nakládat s příkazy i čistými daty • kde k tomu dochází? – prakticky všude • je to výhodnější než používat samostatné přenosové cesty pro  (čistá) data a pro příkazy – například: • při připojování periferií k počítačům – tiskáren, modemů, myší , …… – řeší se nejčastěji pomocí „přepínání interpretací“ (escaping) – ale zejména: • při přenosu dat po blocích (paketech, rámcích, buňkách, …) – kdy je třeba správně rozpoznat jednotlivé bloky • řeší se pomocí tzv.           framing-u („rámování“) – blok dat se „zarámuje“ (vloží do vhodného ohraničení)