Slide c.  24

jednotlivé potvrzování • princip: • každý blok je potvrzován jednotlivě • buď pomocí kladného potvrzení (ACK – blok byl přijat bez detekované chyby), nebo • pomocí záporného potvrzení (Negative ACK, NACK – blok byl přijat s chybou) – a je nutné opakovat přenos • po odeslání každého bloku se odesilatel zastaví (STOP) a čeká (WAIT) na potvrzení • další blok odešle až po přijetí kladného potvrzení (ACK) • v případě přijetí záporného potvrzení (NACK) znovu odešle původní blok – to samé v případě, že do doby T (časového limitu / timeout-u) nedostane žádné potvrzení • vypršení časového limitu interpretuje jako ztrátu či poškození naposledy uskutečněného přenosu