Slide c.  23

potvrzovací strategie • snaha napravit chybu/ztrátu dat opakováním přenosu (retransmission) – očekávání: podruhé k problémům již nedojde • což nemusí být splněno – k chybě či ztrátě může dojít znovu • podmínkou je: – možnost, aby příjemce dal najevo odesilateli, že má data odeslat znovu (celý blok) – řeší se pomocí potvrzování (acknowledgement) •          společně je vše označováno jako ARQ (Automatic Repeat reQuest) – jde o potvrzovací strategii (či „potvrzovací schéma“) • fakticky jde o celý protokol pro zajištění spolehlivosti přenosu • existuje více různých potvrzovacích strategií (ARQ): • jednotlivé potvrzování (Stop&Wait ARQ) • využívá jednotlivé potvrzování a před odesláním dalšího bloku čeká na (kladné) potvrzení předchozího bloku • kontinuální potvrzování s návratem (Go-Back-N ARQ) • využívá kontinuálního potvrzování a při opakování přenosu (retransmission) se vrací k místu, kde k chybě/ztrátě došlo • kontinuální potvrzování se selektivním opakováním (Selective Repeat ARQ) • využívá kontinuálního potvrzování a při opakování přenosu se nevrací, ale znovu přenese jen poškozený/ztracený blok