Slide c.  22

příklad: obvod pro výpočet CRC • spolehlivost CRC kódů se opírá o silné teoretické výsledky z algebry • ale: – samotný výpočet CRC-kódu (zbytku po dělení) je velmi jednoduchý • může být snadno implementován v HW, pomocí XOR-hradel a posuvných registrů – jde o jednoduchý „sériový“ obvod, který postupně přijímá jednotlivé bity • na konci (postupného vkládání jednotlivých bitů) zůstane v obvodu (v jeho posuvných registrech) zbytek po dělení, který slouží jako zabezpečovací údaj – příklad: pro N=6 a charakteristický polynom     x5 + x4 + x2 + 1