Slide c.  2

co jsou "techniky přenosu dat"? • obecně: – všechno, co se týká přenosu celých bloků dat • metody, postupy, …. • ve smyslu: – když už máme zajištěn přenos jednotlivých bitů a přenášíme data po větších kvantech (blocích), než jsou jednotlivé bity • patří sem: – přenos dat v sítích, fungujících na principu přepojování okruhů • tzv. sériové komunikace – přenos dat v sítích, fungujících na principu přepojování paketů • paketový přenos – přenos paketů, rámců, buněk, … • spolehlivý a nespolehlivý přenos • spojovaný a nespojovaný přenos • přenos best effort vs. podpora QoS • dále také (mimo jiné): – framing („rámování“) • jak správně rozpoznávat celé bloky dat (rámce, buňky, pakety …) – jak v proudu přijímaných bitů, bytů či znaků  rozpoznat začátek a konec bloku – zajištění transparence dat • aneb: jak poznat, kdy přenášená data jsou – příkazy, které je třeba interpretovat – „čistá data“, která je třeba přenést a nijak neměnit – zajištění spolehlivosti přenosu • detekce chyb • potvrzování – eventuální opakování přenosu – řízení toku • aby odesilatel nezahltil příjemce – předcházení zahlcení • aby přenos nezahltil přenosovou síť – …….