Slide c.  15

příklad: PPP (Point to Point Protocol) • jde o linkový protokol z rodiny TCP/IP, určený pro dvoubodové spoje – lze do něj vkládat pakety různých síťových protokolů • v praxi: především IP pakety • je odvozen od protokolu HDLC – standardně používá framing („rámován퓨), převzatý z protokolu HDLC • kvůli tomu je bytově orientovaným protokolem: používá křídlové značky v podobě 1 bytu – na začátku a na konci – pro zajištění transparence dat používá techniku byte stuffing • křídlová značka je 01111110 (6x1, 2x0), tj. 0x7E • případný výskyt křídlové značky v datech (tj. nikoli v řídícím významu) je prefixován bytem s hodnotou 0x7D  (posloupností 01111101, resp. znak ESC) – původní křídlová značka je XOR-ována s 0x20 (na 0x5E) • případný výskyt znaku 0x7D (ESC) v datech je zdvojen – původní ESC znak je opět XOR-ován s 0x20 (na 0x5D)