Slide c.  13

bytově orientované protokoly • určitý kompromis mezi bitově a znakově orientovanými protokoly – používají křídlovou značku • stejně jako bitově orientované protokoly • tato značka ale musí mít velikost (jednoho, nebo několika) bytů – někdy této značce předchází více (stejných) bytů pro synchronizaci příjemce – pokud používají křídlovou značku i pro vyznačení konce rámce, používají byte stuffing • pro zajištění transparence dat vkládají do užitečných dat celé „escape“ byty – podobně jako znakově orientované linkové protokoly • nejde ale o znaky, nýbrž o byty (faktický rozdíl v tom ale není, jde pouze o rozdílnou interpretaci) – je to méně efektivní než u bitově orientovaných protokolů • případný výskyt „escape“ bytů v užitečných datech musí být ošetřen – zdvojením či prefixací jiným „escape“ znakem • příklady: – Ethernet  • standardní způsob „rámování“ používá křídlovou značku jen na začátku – proto nemusí řešit výskyt této značky v těle rámce (v užitečných datech) – protokol PPP (Point-to-Point Protocol z rodiny TCP/IP) • používá křídlovou značku na začátku i na konci rámce – musí řešit transparenci dat – pomocí techniky byte stuffing (vkládáním celých bytů)