Slide c.  11

technika „bit stuffing“ • slouží potřebám bitově orientovaných linkových protokolů – zajišťuje pro ně transparenci dat • aby se v přenášeném datovém bloku mohla vyskytovat jakákoli posloupnost bitů – včetně té, která jinak má význam křídlové značky • připomenutí: – začátek bloku (linkového rámce) signalizuje speciální posloupnost bitů • tzv. křídlová značka (          flag), například:  0111111110 (N po sobě jdoucích jedniček) • způsob fungování: • pokud se v (čistých) datech vyskytne posloupnost N-1 jedniček, je za ni automaticky přidána jedna nula – příjemce automaticky maže první nulu za posloupností N-1 jedniček