Slide c.  5

různé druhy rychlosti • rychlosti broadbandu mohou být míněny různě: – jako garantované • poskytovatel ručí za to, že rychlost nebude nižší – a pokud ano, nastupují sankce (v rámci smluv SLA) – jako minimální • obdoba garantované rychlosti, ale bez sankcí za nedodržení – a s možností, že po určitou omezenou dobu (např. X % hodiny/dne/měsíce apod.) může být rychlost ještě nižší – jako očekávané / průměrné • této rychlosti by měl uživatel skutečně dosahovat – v průměru (po většinu doby) – jako (umělá) maximální • technologie by zvládla více, ale rychlost je poskytovatelem uměle (shora) omezena – příklad (tzv. fixní LTE): technologie LTE by zvládla např. 150 Mbit/s, ale operátor omezuje rychlost na maximálně 8 Mbit/s – jako (teoretická) maximální • rychlost, kterou (v laboratorních podmínkách a bez souběhu s dalšími přenosy) zvládá příslušná technologie – jako tzv. marketingové (titulkové, nadpisové, reklamní, ….) • rychlosti „až“, které uvádí poskytovatelé ve svých marketingových nabídkách, v nadpisech atd.