Slide c.  28

co říká nařízení  TSM? • umožňuje aplikovat „přiměřené řízení provozu“ – obdobně, jako doporučení ČTÚ z roku 2013 • které používalo termín „opodstatněné řízení datového provozu“ • přiměřené řízení provozu má přispívat: – k účinnému využívání síťových zdrojů – k optimalizaci celkové kvality přenosu • v reakci na objektivně různé požadavky jednotlivých kategorií provozu na technickou kvalitu služeb, a tedy kvalitu přenášeného obsahu, aplikací a služeb • uplatňovaná opatření:  – musí být transparentní – musí být nediskriminační – musí být přiměřená – nesmí být založena na obchodních cílech – nesmí být uplatňována déle, než je nezbytné • lze jít i nad rámec „přiměřeného řízení provozu“ – ale jen ve třech případech a jen na nezbytnou dobu  !!!! • „z důvodu práva“: dodržení právních předpisů a rozhodnutí soudů či veřejných orgánů s příslušnou pravomocí • „z technických důvodů“: zachování integrity a bezpečnosti sítě, služeb poskytovaných prostřednictvím této sítě a koncových zařízení koncových uživatelů • „z kapacitních důvodů“: zabránění hrozícímu přetížení sítě a zmírnění účinků výjimečného nebo dočasného přetížení sítě