Slide c.  7

telekomunikační a datové sítě • telekomunikační sítě – jsou jednoúčelové,  šité na míru konkrétnímu účelu • poskytování jedné konkrétní služby – např. telefonování, šíření TV a R vysílání – tomu odpovídá i způsob fungování • obvykle: garantovaný – mohou být analogové i digitální – příklady: • telefonní síť (pevná i mobilní) – slouží potřebám telefonování – jde o síť s přepojováním (okruhů) • vysílací síť (pro TV nebo R) – slouží potřebám TV a R vysílání – jde o distribuční síť • datové sítě – pouze přenáší data, neřeší  účel dat • nezajímá je / nezkoumají, které službě data patří – fungují „nezávisle“ • na druhu / účelu přenášených dat – obvykle: • na principu přepojování paketů • stylem Best Effort – negarantovaně • spojovaně i nespojovaně – záleží na síti • spolehlivě i nespolehlivě – záleží na síti – příklady: • IP sítě, sítě ATM, Frame Relay, …..