Slide c.  40

sítě serverového typu a P2P • síť serverového typu: – všechny zdroje jsou na jednom centrálním místě • na serveru – který nabízí své zdroje těm, kteří oně mají zájem – ostatní uzly zdroje nemají • jsou v roli klientů – pokud nějaké zdroje potřebují, požádají o ně servery • role klientů a serveru se nestřídají ani jinak nemění • síť peer-to-peer – jednotlivé zdroje jsou „roztroušeny“ • zůstávají tam, kde vznikají • zůstávají u toho, kdo je vytváří, komu patří, kdo se o ně stará, ……. – každý uzel sítě se chová současně jako server i jako klient • jako server: nabízí ostatním ty zdroje, které má u sebe • jako klient: získává požadované zdroje od těch uzlů (serverů), které je mají – v praxi: • síť peer-to-peer může být realizována pomocí specializovaných SW nástrojů – dříve existovaly operační systémy pro takovýto druh sítí • Lantastic, Novell Personal Netware • další možné dělení počítačových sítí je založeno na tom, kde se nachází různé zdroje – „obsahového charakteru“: datové soubory, aplikace, ….. – periferie: tiskárny, plottery, modemy, …..