Slide c.  29

jiný pohled na počítačové sítě • počítačové sítě potřebují ke svému fungování vhodnou přenosovou infrastrukturu – „dráty“ (přenosová média, přenosové okruhy, telekomunikační/datové sítě, …..) – bezdrátová řešení (bezdrátové technologie,   bezdrátové sítě, …..) • přitom: – v různých svých částech mohou počítačové sítě využívat různou přenosovou infrastrukturu • ale: – snaží se být nezávislé na této přenosové infrastruktuře • fungovat „všude stejně“, nezávisle na tom, jakou infrastrukturu kde využívají – odstínit svého uživatele od konkrétní přenosové infrastruktury • aby ho nemuselo zajímat, jaká infrastruktura je kde použita • aby se nemusel zabývat specifickými vlastnostmi konkrétní infrastruktury