Slide c.  21

využití L4/L7 přepínačů • L4 a L7 přepínače se hodí pro 2 různé skupiny účelů: – řízení datového provozu (traffic management) • různé „zacházení“ s různými druhy provozu – typicky: podle cílového portu • například: – multimediální data mají přednost před ostatními • prioritizace dle druhu provozu – blokování určitého provozu • např. P2P přenosů, VOIP komunikace – objemové limity/kvóty na různé druhy provozu • např. v rámci FUP (Fair Use Policy) – rozdílné směrování • může být ještě spojeno s (rozdílným) překladem adres (NAT-em) • například: – rozdělování požadavků na různé služby mezi servery, poskytující různé služby – rozdělování požadavků na služby stejného typu mezi různé instance serverů stejného typu (např. serverové farmy) • obdoba anycast-u u IPv6 – rozklad zátěže (load balancing) • využití více přenosových cest – transparentní cache • pomocí přesměrování požadavků na port 80 – přesměrování DNS dotazů – ………..