pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

porty v TCP/IP a identifikace spojení • porty jsou číslovány (adresovány pomocí čísel) – jde o čísla v rozsahu 16 bitů: s hodnotami od 0 do 65 535 • číslo portu představuje transportní adresu (adresu na transportní vrstvě) – tato adresa je relativní  - je vztažená (relativně) jen k danému uzlu – absolutní adresu  představuje až dvojice <síťová adresa>:<transportní adresa> • princip identifikace (aplikačního) spojení – odesilatel odesílá svá data „z konkrétního portu na konkrétním uzlu“ • z uzlu se síťovou adresou IP1, z portu P1 – odesilatel posílá svá data „na konkrétní port na konkrét. uzlu“ • adresuje je dvojici IP2:P2   (například: 195.113.20.128 : 80)