pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

výhody zvoleného řešení • rekapitulace: – adresují se přechodové body (ISO/OSI: body SAP, TCP/IP: porty) • nikoli konkrétní entity, které vznikají a zanikají dynamicky, mohou být na různých platformách různé atd. – adresy přechodových bodů odpovídají poskytovaným službám • k přechodovému bodu se dynamicky „asociuje“ ta entita, která v rámci daného uzlu poskytuje příslušnou službu – příklad (TCP/IP): na portu č. 80 je poskytována služba HTTP serveru • tj. s tímto portem je dynamicky asociována ta entita, která skutečně poskytuje službu HTTP serveru • výhody zvoleného řešení: – přechodové body mohou být statické (existovat apriorně, všude) • lze dopředu počítat s jejich existencí – přechodové body a jejich adresy mohou být abstraktní (všude stejné) • zatímco konkrétní entity, které se s nimi asociují, mohou být všude jiné – „viditelnost“: • z vně (od jiných uzlů) jsou „vidět“ pouze adresy přechodových bodů – nikoli identifikátory samotných entit • které mohou být na různých platformách různé