pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

porty a adresování – existence mechanismu, který umožní předávat/přebírat data selektivně od jednotlivých entit • řešení: – více přechodových bodů mezi transportní vrstvou a bezprostředně vyšší vrstvou • idea: pro každou jednotlivou entitu bude určen jiný takovýto přechodový bod – v ISO/OSI • jde o body  SAP (Service Access Point) – v TCP/IP • jde  tzv. porty – možnost vhodného adresování • otázka:  mají být adresovány přímo příslušné entity, nebo pouze přechodové body? – adresování entit: bylo by problematické • protože entity vznikají i zanikají dynamicky • protože na různých platformách mohou mít entity různou podobu (procesy, úlohy, ….) •a také různé identifikátory – navíc: • v praxi nejde o to, o kterou konkrétní entitu jde – ale co dělá • je potřeba adresovat „toho, kdo poskytuje takovou a takovou službu“ • odpověď: – adresují se přechodové body • které mohou být (a jsou) statické • adresa přechodového bodu reprezentuje určitou službu, která je poskytována – konkrétní entity se dynamicky asociují skonkrétními přechodovými body • asociuje se ta entita, která skutečně poskytuje příslušnou službu • co je nutné pro korektní rozlišení jednotlivých entit v rámci uzlů?