pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

další úkol transportní vrstvy • rozlišení se provádí na úrovni transportní vrstvy, skrze – „sloučení“ několika samostatných přenosů do jedné společné přenosové cesty • multiplex – „zpětné rozložení“ na odpovídající samostatné přenosy • demultiplex • připomenutí: – na síťové vrstvě (i na vrstvě síťového rozhraní) se adresují • příjemcem či odesilatelem je uzel jako celek – ale: v rámci každého uzlu existuje více různých entit, kterémohou vystupovat v roli odesilatelů či příjemců dat • například: instance (okna) browseru, emailový klient, web server, … – a je třeba je rozlišit