pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

transportní vrstva TCP/IP • minimální změna – transportní protokol UDP • nespojovaný a nespolehlivý – stejně jako protokol IP • velmi jednoduchý protokol – stejně jako protokol IP • funguje stylem best effort, bez QoS – stejně jako protokol IP • nezajišťuje řízení toku ani nepředchází zahlcení – stejně jako protokol IP • přenáší data po blocích (datagramech) – stejně jako protokol IP • „maximální“ změna – transportní protokol TCP • spojovaný a spolehlivý – na rozdíl od protokolu IP • velmi složitý a komplexní protokol – na rozdíl od protokolu IP • funguje stylem best effort, bez QoS – stejně jako protokol IP • zajišťuje řízení toku a předchází zahlcení – na rozdíl od protokolu IP • přenáší data jako proud bytů (stream) – na rozdíl od protokolu IP • vyšším vrstvám nabízí 2 varianty „přizpůsobení“ – 2 varianty transportních služeb:  transportní  protokoly TCP a UDP