pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  30

řešení QoS v TCP/IP • INTSERV (INTegrated SERVices) – na principu garance • díky rezervaci zdrojů na síťové vrstvě – v zásadě se protokolu IP „odejmou“ určité zdroje (přenosová i výpočetní kapacita) • které by protokol IP jinak „spotřeboval“ (využil) na principu best effort – a tyto zdroje se vyčlení pro přenosy s podporou QoS • v zásadě jde o přechod z principu přepojování paketů na princip přepojování okruhů • nejsnáze se realizuje pro spojovaný způsob přenosu • zdroje jsou vyhrazeny pro konkrétní spojení (které pak má vlastnosti vyhrazeného okruhu) • na transportní vrstvě – se specifikují požadavky na konkrétní formu/míru podpory QoS • a z toho vyjdou určité požadavky na rezervaci (vyčlenění) zdrojů na úrovni síťové vrstvy • řeší se v okamžiku navazování spojení na transportní vrstvě • pokud potřebné zdroje nejsou (na síťové vrstvě) k dispozici, spojení není navázáno – nutný předpoklad: • musí existovat možnost/mechanismus, jak protokolu IP „odejmout“ potřebné zdroje a ty přidělit pro přenosy s podporou QoS – to zajišťuje protokol RSVP (ReSerVation Protocol) • představa: projde všechny směrovače na trase přenosu a „sjedná“ s nimi vyčlenění zdrojů