pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

jeden z úkolů transportní vrstvy – síťová vrstva (L3) může fungovat jedním způsobem, nebo několika (málo) různými způsoby • TCP/IP: L3 funguje jen 1 způsobem: • nespojovaně, nespolehlivě, best effort, po blocích (paketech) • zajišťuje protokol IP • OSI/OSI: L3 může fungovat 2 různými způsoby • spojovaně, spolehlivě, s podporou QoS, po blocích  (á la X.25) • zajišťuje protocol CONP (Connection Oriented Network Protocol), a • CMNS (Connection Mode Network Service) – služba pro vyšší vrstvy • nespojovaně, nespolehlivě, best effort, po blocích (á la IP) • zajišťuje protokol CLNP (Connectionless Network Protocol), a • CLNS (Connectionless Network Service) – požadavky vyšších vrstev se mohou týkat: • spojovaného/nespojovaného způsobu přenosu • spolehlivosti/nespolehlivosti přenosu • podpory QoS (místo best effort) • proudového přenosu (místo po blocích) • …… – transportní vrstva (L4) může fungovat více různými způsoby: • TCP/IP: L4 funguje 2 různými způsoby • ISO/OSI: L4 funguje 5 různými způsoby • přizpůsobovat požadavky vyšších vrstev možnostem nižších vrstev