pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

řešení QoS v TCP/IP • DIFFSERV (DIFFerentiated SERVices) – na principu prioritizace – zavede se několik tříd priority • každý paket (IP datagram) si ve své hlavičce nese údaj o tom, ke které třídě se hlásí – ke specifikaci úrovně priority se využívá „zapomenutý“ byte QoS • každý směrovač po cestě s paketem nakládá podle příslušné priority – vyžaduje to změnu fungování protokolu IP • podporu DIFFSERV v rámci všech směrovačů „po cestě“ – jakmile by jediný nepodporoval, eliminovalo by to celkový efekt • původně: –  v TCP/IP původně nebyla žádná podpora QoS – vše jen na principu best effort • podpora QoS se zavádí dodatečně, v praxi nepříliš úspěšně – aby to mělo smysl, musí být nasazeno na všech uzlech „po cestě“ (lze jen v privátních sítích)  • nově: – existují dvě ucelená řešení pro dodatečné přidání podpory QoS • jedno na principu prioritizace (DIFFSERV), druhé na principu rezervace (INTSERV) – obě určitým způsobem modifikují fungování síťové vrstvy (protokolu IP a směrovačů)