pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

na které vrstvě řešit podporu QoS? • z hlediska využití a specifikace požadavků – na transportní vrstvě (ev. výše) – podpora QoS je obvykle požadována pro potřeby komunikace jednotlivých entit • nikoli pro veškerou komunikaci z/do nějakého uzlu – různé entity (zajišťující různé služby) mohou mít jiné požadavky na podporu QoS • aplikační entity, zajišťující poštovní služby či přenos souborů apod., nepotřebují QoS • aplikační entity, zajišťující neinteraktivní multimediální služby (např. distribuce videa a audia, IPTV, …), požadují garantovanou rychlost/kapacitu a pravidelnost doručování (nízký jiter) • entity, zajišťující interaktivní služby (např. VOIP), požadují navíc ještě malé zpoždění (latenci) – např. pro kvalitní VOIP je vhodný RTT < 250 ms – rozlišení entit je možné nejdříve na transportní vrstvě • stejně jako specifikace jejich požadavků na podporu QoS • z hlediska implementace – na síťové vrstvě – pokud síťová vrstva funguje na principu best effort, musí být její fungování vhodně pozměněno • a to ve všech uzlech (směrovačích) na celé trase přenosu – jinak není možná podpora QoS !!! • „nativní“ podpora QoS – (může být) na linkové vrstvě – některé přenosové technologie podporují QoS • například: ATM, Frame Relay, …