pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

podpora kvality služeb (QoS) • obecně jde o jakékoli jiné řešení než „best effort“ – kdy je nějak rozlišováno podle toho, o jaká data při přenosu jde • podpora kvality služeb (QoS) může být založena na různých principech – ale hlavní jsou dva: • upřednostnění/prioritizace: – zavede se několik úrovní priority – každý přenos (každý blok dat) se přihlásí k určité úrovni priority • a podle toho je s ním také nakládáno – je to jen „relativní“ řešení • neskýtá záruku požadovaného zacházení – pokud by se všechna data přihlásila ke stejné úrovni priority, byl by z toho znovu princip best effort • vyhrazení/garance – každý přenos (blok dat) si řekne, jaké podmínky pro svůj přenos požaduje • jaké parametry, v jakém rozsahu, …. – např. jakou požaduje přenosovou rychlost, latenci, pravidelnost doručování (jiter), ztrátovost, … – zda požaduje nějaký rozsah (MIN-MAX) – …… • přenosová síť zjistí, zda požadavky může splnit, a podle toho je buď akceptuje (anásledně poskytne), nebo požadavek odmítne – je to „absolutní“ řešení • které garantuje splnění požadavků na podporu QoS • otázky: – jak (a zda vůbec) realizovat podporu QoS – na jaké vrstvě/vrstvách realizovat QoS – jaké jsou nutné předpoklady