pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

best effort vs. QoS • připomenutí – „best effort“ znamená, že se všemi přenášenými daty se při přenosu nakládá stejně • nedělá se mezi nimi žádný rozdíl – ani v situaci, kdy „nelze všem plně vyhovět“ – negativní projevy (v situaci, kdy nestačí dostupná přenosová či výpočetní kapacita pro okamžité zpracování všech přenášených dat): • zpožďování přenosu některých dat, nepravidelnosti v jejich doručování (vyšší jiter) – až, v extrému: nutnost zahazování některých dat – vadí to hlavně multimediálním datům • protože jejich příjemce je zpracovává průběžně • možnosti řešení: • zachování principu „best effort“, a posílení  (předimenzování) kapacit • záměr: posílit kapacity tak, aby nedocházelo (tak často) k situacím, kdy se přenosových či výpočetních kapacit nedostává a je nutné  některá data zpožďovat či dokonce zahazovat • v praxi: vychází to levněji a je to jednodušší než jiná řešení, která nahrazují princip best-effort – proto: v praxi je to nejčastější řešení !!!! • zachování principu „best effort“, a nasazení „doplňkových opatření“ • jako je například technika client buffering • nahrazení principu „best effort“ jiným řešením • obecně: když nejde o „best effort“, jde o „podporu kvality služeb“ (QoS, Quality of Service)