pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

řízení toku a předcházení zahlcení • řízení toku: – aby odesilatel nezahltil příjemce • předpoklad: přenosová síť mezi odesilatelem a příjemce je dostatečně průchodná (není „úzkým hrdlem“) – princip řízení toku: • příjemce diktuje odesilateli tempo odesílání dat • dá se řešit: – na nižších vrstvách • na fyzické a linkové vrstvě – pomocí řídících signálů na rozhraní – na transportní vrstvě • například metodou okénka • v TCP/IP: – protokoly IP ani UDP neřeší řízení toku – TCP řídí tok pomocí metody okénka • předcházení zahlcení – aby přenosová síť „stíhala“ přenášet data a nemusela je zahazovat • předpoklad: příjemce dokáže přijímat data dostatečně rychle  (není „úzkým hrdlem“) – možnosti předcházení zahlcení: • dopředné: generovaný datový tok se upravuje tak, aby „lépe prošel“ • zpětnovazební: odesilatel dostává zpětnou vazbu o stavu sítě a podle ní se řídí • dá se řešit: – na linkové až transportní vrstvě • v TCP/IP: – IP ani UDP neřeší, TCP řeší