pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

spolehlivost a řízení toku • připomenutí (viz lekce 6): protokol TCP používá metodu okénka – jak pro (kontinuální) potvrzování při zajišťování spolehlivosti, tak i pro řízení toku • představa: – okénko udává, kolik dat ještě může odesilatel odeslat • v rámci kontinuálního potvrzování: ještě než dostane potvrzení o jejich doručení • v rámci řízení toku: aby nezahltil příjemce – velikost okénka (spolu)určuje: • odesilatel, podle toho, jak rychle (za jakou dobu) dostává zpět potvrzení – z toho odvozuje, jaká je doba obrátky (RTT), a podle ní stanovuje velikost okénka • příjemce, který odesilateli říká (inzeruje), kolik (dalších) dat je ještě schopen přijmout – tento údaj příjemce poskytuje v rámci potvrzení o přijetí dat, ve smyslu: • „přijal jsem data do pozice X včetně, a jsem schopen přijmout dalších Y dat“