pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

navazování spojení v protokolu TCP • protokol TCP: navazování spojení má 3 fáze (tzv. 3-way handshake) – aby se obě strany mohly korektně dohodnout na navázání spojení • a aby se (lépe) předešlo nežádoucím situacím – zahlcení, vyhladovění – aby si obě strany stihly předat (a potvrdit) počáteční pozice v bytových proudech • přesto: – hrozí nebezpečí zneužití (tzv. SYN flooding) • jedna strana neustále zahajuje 1. fázi navázání spojení, ale už nepokračuje v dalších fázích – což protistraně váže prostředky, alokované na navazování spojení