pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

spojovaný charakter komunikace • připomenutí: – v sítích, fungujících na principu přepojování paketů, má spojovaný charakter komunikace vždy virtuální charakter • jde o virtuální okruhy, nikoli o okruhy skutečně vyhrazené (ve smyslu přepojování okruhů) – na nižších vrstvách (do vrstvy síťové včetně) jde nejčastěji o permanentní virtuální okruhy • tj. okruhy zřizované ručně/správcem …. a existující trvale (permanentně) – na vyšších vrstvách (transportní a výše) jde typicky o okruhy zřizované „na žádost“ • tzv. komutované, vytvářené až v okamžiku potřeby, a následně také rušené • navazování (i rušení) spojení  „na žádost“ je složité a má řadu nástrah – musí být ošetřeny všechny potenciální problémy, které mohou vzniknout • že se ztratí žádost o navázání spojení, nebo odpověď na takovouto žádost, ….. – že nedojde k situacím charakteru zahlcení (druhá strana nereaguje, tak pošlu znovu …) nebo „vyhladovění“ (druhá strana nereaguje, tak čekám dál, až zareaguje …) • že někdo zneužije/naruší/“unese“ navazované spojení – že někdo nebude útočit přemírou žádostí o navázání spojení (DOS/DDOS útok) – že nebude docházet k útokům formou podvrženého spojení – ……… – vše musí fungovat rychle a s minimální spotřebou zdrojů • příklad (WWW): každé kliknutí způsobí navázání nejméně jednoho spojení, někdy i mnoha …