pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

TCP: bytový proud • protokol TCP dostává data (od aplikačních entit) po jednotlivých bytech – vytváří jim iluzi bytového proudu (že se data skutečně přenáší po jednotlivých bytech) • sám ale využívá služeb protokolu IP, který přenáší celé bloky dat (IP datagramy) a nikoli jednotlivé byty • proto: – TCP ve skutečnosti ukládá jednotlivé byty do svého bufferu • a jeho obsah odesílá (jako blok, tzv. TCP segment) až tehdy, když se celý naplní – případně když si aplikace explicitně vyžádá předčasné odeslání (příkaz PUSH) – TCP nečísluje odesílané bloky • ale udává pozici právě přenášených dat v bytovém proudu (jako 32bitové číslo) – využívá se při zpětném sestavování bytového proudu, při potvrzování atd. • kvůli bezpečnosti se pozice nepočítá od 0, ale od náhodně zvolené počáteční hodnoty – tyto počáteční hodnoty musí být zvoleny a předány druhé straně při navazování spojení • pro oba směry přenosu