pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

jak na fragmentaci? • obecně: snažit se, aby k potřebě fragmentace docházelo co nejméně – generovat jen tak velké bloky dat, aby k fragmentaci nedocházelo • je možné (nezávisle na sobě): • podporovat fragmentaci v přenosových protokolech různých vrstev • v úvahu připadají hlavně: síťová a transportní • těm entitám, které „porcují data na bloky“, poskytnout informaci o maximální velikosti bloku, který nebude nutné fragmentovat • typicky: velikost (nákladové části) linkového rámce • těm entitám, které generují a odesílají data, vytvářet iluzi datového proudu • tedy představu toho, že nemusí/nemohou data porcovat na bloky, ale mohou je přenášet po jednotlivých bytech, jako souvislý proud • řešení v TCP/IP – ad 1: podpora fragmentace je zabudována v protokolu IP – ad 2: informaci o max. velikosti bloku (MTU) dostávají ty aplikační entity, které využívají protokol UDP • ty by měly vytvářet vhodně malé/velké bloky – ad 3: protokol TCP vytváří aplikačním entitám iluzi bytového proudu