pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

co je vhodné řešit jako end-to-end? • otázka: – které činnosti je vhodné řešit na end-to-end bázi (na transportní či vyšší vrstvě)? • a které raději na „hop-to-hop“ bázi (na fyzické, linkové či síťové vrstvě)? • v úvahu připadá: – spolehlivost přenosových služeb • ISO/OSI: zajišťuje spolehlivost na všech vrstvách (na síťové i transportní) • TCP/IP: až na transportní vrstvě (a jen volitelně – v rámci transportního protokolu TCP) – síťová vrstva (protokol IP) funguje nespolehlivě – výhoda end-to-end řešení: jednotlivé entity (protokoly, služby) si mohou vybrat, zda chtějí spolehlivé či nespolehlivé služby – spojovaný charakter přenosových služeb • ISO/OSI: spojovaně na všech vrstvách • TCP/IP: jako se spolehlivostí …… – síťová vrstva (protokol IP) funguje nespojovaně – spojovaně až na transportní vrstvě (TCP) – fragmentaci a defragmentaci – řízení toku, předcházení zahlcení – podporu kvality služeb (QoS) – ………