pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

další úkol transportní vrstvy • zajišťovat end-to-end komunikaci – vzájemnou (a přímou) komunikaci mezi entitami koncových (end) uzlů • připomenutí: – transportní vrstva je přítomna jen v koncových uzlech sítě • není přítomna ve vnitřních uzlech – ve směrovačích, přepínačích, opakovačích • výhody – (pro end-to-end komunikaci) není nutná žádná podpora ve vnitřních uzlech sítě  – požadované funkce/služby lze implementovat  snadno a efektivně (typicky v SW) • na „běžných“ počítačích v roli koncových uzlů – zatímco směrovače jsou typicky specializovaná zařízení s vlastním specifickým HW i SW