pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

dobře známé a registrované porty • dobře známé porty (0 až 1023) – konvence zajišťuje unikátnost účelu • stejný port slouží jen jednomu účelu – je pro daný účel vyhrazen • typicky: „pro systémové věci“ • neměl by se používat pro jiné účely • registrované porty (1024 až 49151) – konvence zajišťuje unikátnost účelu • každý port je (za)registrován jen pro jeden účel • ale může se používat i pro jiné účely – i pro „uživatelské věci“ • proto též tzv. uživatelské porty • dynamické porty (49152 až 65535) – žádná konvence o jejich využití – mohou být využity pro jakékoli účely • bez potřeby/možnosti registrace • alokují se podle potřeby – dynamicky, např. pro odchozí spojení