pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

konvence o dobře známých portech • otázka: – jak webový klient (browser) ví, že má posílat své požadavky na port č. 80? • jak ví, že s tímto portem bude asociována entita, poskytující služby HTTP serveru? – proč nepotřebuje vědět, která konkrétní entita je právě asociována s daným portem? • potřebuje pouze, aby to byla „taková, která poskytuje služby, odpovídající portu“ • odpověď: – může vycházet z konvence o tzv. dobře známých portech (well-known ports) • představa: jde o tabulku, kterou vede a udržuje někdo důvěryhodný – organizace IANA, dnes součást ICANN • konkrétně jde o porty 0 až 1023 – dříve byla konvence o dobře známých portech zveřejňována formou RFC dokumentu – dnes je (průběžně) publikována on-line