pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

příklad: protokol SLIP • SLIP: Serial Line IP – velmi jednoduchý linkový protokol, určený pro přenos IP datagramů podvoubodových (a plně duplexních) spojích • například (po modemu) po telefonních linkách • nepotřebuje řešit „nic navíc“ – jen framing (vyznačení začátku a konce linkového rámce) – je znakově orientovaný = přenášená data chápe jako posloupnost znaků • začátek i konec linkového rámce vyznačuje ASCII znakem END (0xC0) – případný výskyt řídících znaků v těle IP datagramu řeší pomocí techniky character stuffing • znak END nahradí dvojicí znaků ESC (0xDB) a END • znak ESC nahradí dvojicí znaků ESC a ESC