pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  33

techniky předcházení zahlcení • zpětnovazební techniky – potřebují se nějak dozvědět, že došlo kzahlcení přenosové sítě • potřebují nějakou formu zpětné vazby – možnosti: • odesilatel dostane explicitní informaci – v TCP/IP: ICMP zpráva Source Quench • jednostranný „výkřik“ od směrovače, že se blíží/již nastalo jeho zahlcení • moc se nepoužívá • dedukce: odesilatel si nějak domyslí, že došlo k zahlcení sítě – protokol TCP: když nedostane včas potvrzení, interpretuje to jako zahlcení • které způsobil právě on !!!! • reaguje přechodem na režim „slow start“ • přejde na jednotlivé potvrzování apouze postupně zvětšuje své okénko • tj. nejprve odešle jeden blok, pak čeká na potvrzení, pak odešle dva bloky a čeká na jejich potvrzení, pak čtyři bloky atd. • dopředné techniky • nepotřebují žádnou zpětnou vazbu – snaží se upravovat ten provoz, který teprve vstupuje do přenosové sítě • v očekávání, že k  zahlcení nedojde • obecně: tzv.  traffic conditioning – pracují s určitým předpokladem o tom, co síť ještě „unese“ • aniž by došlo k jejímu zahlcení – jakoby: zná „laťku“ – možnosti: • traffic shaping – provoz, který je „nad laťku“, se snaží pozdržet a přenést později • traffic policing – provoz, který je „nad laťku“, ihned zahazuje