pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

selektivní opakování • princip: – poškozený/ztracený blok se přenese znovu – dále se pokračuje, jako kdyby k žádné chybě/ztrátě nedošlo • jsou přenášeny ty bloky,  které ještě nebyly přeneseny • výhody: – neplýtvá se přenosovou kapacitou (jednotlivé bloky dat se nepřenáší zbytečně) • nevýhoda: – pro příjemce je to náročnější • bloky, přenášené po poškozeném/ztraceném bloku,  musí ukládat „do zásoby“ (do bufferů), ale ještě je nemůže zpracovávat – se zpracováním musí čekat  na opakovaný přenos poškozeného/ztraceného bloku