pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

kontinuální potvrzování • problém jednotlivého potvrzování: – hodí se jen do lokálních sítí • nikoli do sítí rozlehlých • alternativa pro rozlehlé sítě – nečekat na potvrzení, ale ihned posílat další bloky • tedy: ještě dříve, než přijde potvrzení předchozích bloků • vlastně: bloky se posílají souvisle, kontinuálně  (continuously) – proto: kontinuální potvrzování (Continuous ARQ) – potvrzení přichází „až později“ (zpětně) ….. • praktické aspekty: – co dělat, když nějaké potvrzení nepřijde vůbec (nebo je negativní)? • mezitím již mohlo být odesláno více dalších bloků ….. – možná řešení: • kontinuální potvrzování s návratem (Go-Back-N ARQ) – odesílání se „vrací zpět“ do místa, kde došlo k poškození/ztrátě,  dále se pokračuje (znovu) od tohoto místa • tj. některé již odeslané bloky se odesílají znovu • selektivní opakování (Selective Repeat ARQ) – odešle se pouze („selektivně“) ten blok,  který byl poškozen či ztracen, pak se pokračuje, jako kdyby k žádné chybě nedošlo