pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

CRC – Cyclic Redundancy Check • posloupnost bitů, tvořící blok dat, je interpretována jako polynom – přesněji: jednotlivé bity tvoří koeficienty polynomu nad tělesem charakteristiky 2 • …. + 1.x14 + 0.x13 + 0.x12 + 1.x11 + … – takovýto polynom je vydělen jiným polynomem • tzv. charakteristickým polynomem – např. (CRC-16): x16 + x15 + x2 + 1 • výsledkem je podíl a zbytek – v roli zabezpečení se použije zbytek po dělení charakteristickým polynomem • chápaný již jako posloupnost bitů • schopnosti detekce jsou vynikající – tímto způsobem je možné detekovat: • všechny shluky chyb s lichým počtem bitů • všechny shluky chyb do velikosti N bitů – kde N je stupeň charakteristického polynomu • všechny shluky chyb velikosti > N+1  spravděpodobností 99.99999998% – pro CRC-32 • přitom – složitost (implementace) výpočtu je minimální • lze snadno „zadrátovat“