pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

kontrolní součet • nevýhoda parity – má malou „účinnost“ – odhalí jen „drobné“ chyby • například chyby v jednotlivých bitech – zatímco chyby ve dvou bitech se mohou vzájemně „vyrušit“ – účinnější je kombinace příčné a podélné parity • kontrolní součet – je „účinnější“ než parita • dokáže detekovat více chyb – ale také není zdaleka „dokonalý“ – řadu chyb nedetekuje – princip: • blok dat, určený k přenosu, se interpretuje jako posloupnost bytů/slov • jednotlivé byty/slova této posloupnosti se sečtou – alternativa: dělá se jejich XOR • výsledný součet se použije jako zabezpečovací údaj – přesněji: použije se zbytek modulo N, kde N je šířka bytu/slova